Створення портлета останніх коментарів

У цьому розділі ми створюємо останній портлет, який відображає список нещодавно опублікованих коментарів.

Створення класу RecentComments #

Ми створюємо клас RecentComments у файлі /wwwroot/blog/protected/components/RecentComments.php. Вміст файлу:

Yii::import('zii.widgets.CPortlet');

class 
RecentComments extends CPortlet
{
    public 
$title='Recent Comments';
    public 
$maxComments=10;

    public function 
getRecentComments()
    {
        return 
Comment::model()->findRecentComments($this->maxComments);
    }

    protected function 
renderContent()
    {
        
$this->render('recentComments');
    }
}

У коді вище ми викликаємо метод findRecentComments, який визначений в класі Comment наступним чином:

class Comment extends CActiveRecord
{
    ......
    public function 
findRecentComments($limit=10)
    {
        return 
$this->with('post')->findAll(array(
            
'condition'=>'t.status='.self::STATUS_APPROVED,
            
'order'=>'t.create_time DESC',
            
'limit'=>$limit,
        ));
    }
}

Створення представлення recentComments #

Представлення recentComments збережено у файлі /wwwroot/blog/protected/components/views/recentComments.php. Воно просто відображає кожен коментар, який повертає метод RecentComments::getRecentComments().

Використання портлета RecentComments #

Ми змінюємо файл макету /wwwroot/blog/protected/views/layouts/column2.php для включення нашого останнього портлета:


<div id="sidebar">

    <?
php if(!Yii::app()->user->isGuest$this->widget('UserMenu'); ?>

     $this->widget('TagCloud', array(
        
'maxTags'=>Yii::app()->params['tagCloudCount'],
    )); 
?>

     $this->widget('RecentComments', array(
        
'maxComments'=>Yii::app()->params['recentCommentCount'],
    )); 
?>

</div>

Для чого реклама?