Тонке налаштування та розгортання

Ми близькі до завершення розробки додатка — системи керування блогом. Перед розгортанням ми б хотіли зробити деякі налаштування.

Зміна домашньої сторінки #

Будемо використовувати список записів у якості домашньої сторінки. Для цього змінимо конфігурацію додатка наступним чином:

return array(
    

    
'defaultController'=>'post',
    

);

Підказка: Оскільки контролер PostController вже оголошує дію index дією за замовчуванням, то при зверненні до домашньої сторінки додатка ми побачимо результат, згенерований дією index контролера записів.

Увімкнення кешування схеми #

ActiveRecord покладається на метадані про таблиці для визначення інформації про стовпці, тому витрачається час для читання метаданих і їх аналізу. Це, можливо, не проблема на стадії розробки, але для робочого додатка це — марна трата часу, якщо схема бази даних не змінюється. Тому ми повинні увімкнути кешування схеми, змінивши конфігурацію додатка наступним чином:

return array(
    

    
'components'=>array(
        

        
'cache'=>array(
            
'class'=>'CDbCache',
        ),
        
'db'=>array(
            
'class'=>'system.db.CDbConnection',
            
'connectionString'=>'sqlite:/wwwroot/blog/protected/data/blog.db',
            
'schemaCachingDuration'=>3600,
        ),
    ),
);

У коді вище ми спочатку додаємо компонент cache, який використовує базу даних SQLite, визначену за замовчуванням, як сховище кеша. Якщо наш сервер має інші розширення кешу, такі як APC, ми могли б так само легко їх використовувати. Ми також змінюємо компонент db, встановлюючи властивість schemaCachingDuration у значення 3600, що означає, що отримані дані схеми бази даних можуть залишатися валідними у кеші протягом 3600 секунд.

Відключення дебаг-режиму #

Змінимо файл точки входу /wwwroot/blog/index.php, видаливши рядок, який визначає константу YII_DEBUG. Ця константа корисна під час стадії розробки, тому що дозволяє Yii відображати більше інформації про налагодження при виникненні помилки. Однак, коли додаток виконується у робочому режимі, відображати інформацію про налагодження — не дуже гарна ідея, тому що вона може містити секретну інформацію, таку як розташування файлу скрипта, зміст файлу та ін.

Розгортання додатка #

Заключне розгортання головним чином включає в себе копіювання директорії /wwwroot/blog у цільову директорію. Наступний контрольний список містить всі необхідні кроки:

  1. Встановіть Yii в місце призначення, якщо він ще не встановлений;
  2. Скопіюйте всю директорію /wwwroot/blog у місце призначення;
  3. Відредагуйте файл точки входу index.php, вказавши у змінній $yii шлях до файлу початкового завантаження Yii;
  4. Відредагуйте файл protected/yiic.php, вказавши у змінній $yiic шлях до нового файлу yiic.php;
  5. Змініть права директорій assets та protected/runtime так, щоб вони мали доступ на перезапис процесом Web-сервера.

Для чого реклама?