Зміст

Початок Основи Робота з формами Робота з БД Кешування Розширення Yii Тестування Спеціальні теми
Для чого реклама?

Модуль

Модуль — це самодостатня програмна одиниця, яка складається із моделей, представлень, контролерів та інших компонентів. Багато в чому модуль схожий із додатком. Основна відмінність полягає в тому, що модуль не може використовуватися сам по собі — тільки у складі додатка. Користувачі можуть звертатися до контролерів всередині модуля абсолютно так само, як і у випадку роботи із звичайними контролерами додатка.

Модулі можуть бути корисними в декількох ситуаціях. Якщо додаток дуже обʼємний, ми можемо розділити його на кілька модулів, які розроблюються та підтримуються окремо. Крім того, деякий часто використовуваний функціонал, наприклад, управління користувачами, коментарями та ін., може розроблюватись як модулі, щоб згодом можна було із легкістю скористатися ним знову.

Створення модуля #

Модуль організований як директорія, імʼя якої виступає у якості унікального ідентифікатора модуля. Структура директорії модуля схожа на структуру базової директорії додатку. Нижче наведена типова структура директорії модуля з іменем forum:

forum/
  ForumModule.php      файл класу модуля
  components/        містить компоненти користувача
   views/         містить файли представлень для віджетів
  controllers/        містить файли класів контролерів
   DefaultController.php  файл класу контролера за замовчуванням
  extensions/        містить стороні розширення
  models/          містить файли класів моделей
  views/           містить файли представлень контролера та макетів
   layouts/        містить файли макетів
   default/        містить файли представлень для контролера за замовчуванням
     index.php      файл представлення 'index'

Модуль повинен мати клас модуля, успадкованого від класу CWebModule. Іʼмя класу визначається за допомогою виразу ucfirst($id).'Module', де $id відповідає ідентифікатору модуля (або назві директорії модуля). Клас модуля виконує роль центрального місця для зберігання спільно використовуваної інформації. Наприклад, ми можемо використовувати CWebModule::params для зберігання параметрів модуля, а також CWebModule::components для спільного використання компонентів додатку на рівні модуля.

Підказка: Для створення простого каркасу модуля можна скористатися генератором модулів, який входить до складу Gii.

Використання модуля #

Для використання модуля необхідно помістити папку модуля у директорію modules базової директорії додатку. Далі необхідно оголосити ідентифікатор модуля у властивості додатка modules. Наприклад, щоб скористатися модулем forum, наведеним вище, можна використовувати наступну конфігурацію додатку:

return array(
    

    
'modules'=>array('forum',),
    

);

Крім того, модулю можна задати початкові значення властивостей. Порядок використання аналогічний порядку з компонентами додатку. Наприклад, модуль forum може мати у своєму класі властивість з іменем postPerPage, яке може бути встановлено у конфігурації додатку наступим чином:

return array(
    

    
'modules'=>array(
        
'forum'=>array(
            
'postPerPage'=>20,
        ),
    ),
    

);

До екземпляра модуля можна звертатися за допомогою властивості module активного у даний час контролера. Через екземпляр модуля можна отримати доступ до спільно використовуваній інформації на рівні модуля. Наприклад, для того, щоб звернутися до згаданої вище властивості postPerPage, ми можемо скористатися наступим виразом:

$postPerPage=Yii::app()->controller->module->postPerPage;
// або таким, якщо $this посилається на екземпляр контролеру
// $postPerPage=$this->module->postPerPage;

Звернутися до дії контролера в модулі можна, використовуючи маршрут moduleID/controllerID/actionID. Наприклад, допустимо, що все той же модуль forum має контролер з іменем PostController, тоді ми можемо використовувати маршрут forum/post/create для того, щоб звернутися до дії create цього контролера. Адреса URL, яка відповідає цьому маршруту, буде такою: http://www.example.com/index.php?r=forum/post/create.

Підказка: Якщо контролер знаходиться у підпапці папки controllers, ми також можемо використовувати формат маршруту, наведений вище. Наприклад, допустимо, що контролер PostController знаходиться у папці forum/controllers/admin, тоді ми можемо звернутися до дії create через forum/admin/post/create.

Вкладені модулі #

Модулі можуть бути вкладеними один в одного скільки завгодно разів, тобто один модуль може містити у собі інший, який містить у собі ще один. Перший ми будем називати модуль-предок, другий — модуль-нащадок. Модулі-нащадки повинні бути описані у властивості modules модуля-предка точно так само, як ми описуємо модулі у файлі конфігурації додатку.

Для звертання до дії контролера у дочірньому модулі використовується маршрут parentModuleID/childModuleID/controllerID/actionID.


Для чого реклама?