Зміст

Початок Основи Робота з формами Робота з БД Кешування Розширення Yii Тестування Спеціальні теми
Для чого реклама?

Створення першого додатку

У цьому розділі ми розкажемо як створити наш перший додаток. Для створення нового додатку будемо використовувати yiic (консольну утиліту), для генерації коду — Gii (потужний веб кодогенератор). Будемо вважати для зручності, що YiiRoot — це директорія, в яку встановлено Yii, а WebRoot — коренева директорія вашего веб-серверу.

Запускаємо yiic у консолі з наступними параметрами:

% YiiRoot/framework/yiic webapp WebRoot/testdrive

Примітка: При використанні yiic на Mac OS, Linux або Unix вам може знадобитися змінити права доступу для файла yiic, щоб зробити його виконуваним. Альтернативний варіант запуску утиліти представлений нижче:

% cd WebRoot
% php YiiRoot/framework/yiic.php webapp testdrive

В результаті у директорії WebRoot/testdrive буде створений каркас додатку.

Створений додаток — хороша відправна точка для додавання необхідного функціоналу, так як воно вже містить всі необхідні директорії та файли. Не написавши жодного рядка коду, ми вже можемо протестувати наш перший Yii-додаток, перейшовши в браузері за наступним URL:

http://hostname/testdrive/index.php

Додаток містить чотири сторінки: головну, сторінку «про проект», сторінку зворотнього звʼязку та сторінку авторизації. Сторінка зворотнього звʼязку містить форму для відправки питань та побажань, а сторінка авторизації дозволяє користувачу аутентифікуватися та отримати доступ до закритої частини сайту (див. малюнки нижче).

Головна сторінка

Сторінка зворотнього звʼязку

Сторінка зворотнього звʼязку з помилками вводу

Сторінка зворотнього звʼязку з успішно відправленою формою

Сторінка авторизації

Наш додаток має наступну структуру папок. Детальний опис цієї структури можна знайти в угодах.

testdrive/
  index.php          скрипт ініціалізації додатку
  index-test.php        скрипт ініціалізації функціональних тестів
  assets/           містить файли ресурсів
  css/             містить CSS-файли
  images/           містить зображення
  themes/           містить теми оформлення додатку
  protected/          містить захищені файли додатку
    yiic           скрипт yiic
    yiic.bat         скрипт yiic для Windows
    yiic.php         PHP-скрипт yiic
    commands/        містить команди 'yiic'
      shell/        містить команди 'yiic shell'
    components/       містить компоненти для повторного використання
      Controller.php    класс базового контролеру
      UserIdentity.php   класс 'UserIdentity' для аутентифікації
    config/         містить конфігураційні файли
      console.php     файл конфігурації консолі
      main.php       файл конфігурації веб-додатку
      test.php       файл конфігурації функціональних тестів
    controllers/       містить файли класів контролерів
      SiteController.php  класс контролеру за замовчуванням
    data/          містить приклад бази даних
      schema.mysql.sql   схема БД для MySQL
      schema.sqlite.sql  схема БД для SQLite
      testdrive.db     файл БД для SQLite
    extensions/       містить сторонні розширення
    messages/        містить перекладені повідомлення
    models/         містить файли класів моделей
      LoginForm.php    модель форми для дії 'login'
      ContactForm.php   модель форми для дії 'contact'
    runtime/         містить тимчасові файли
    tests/          містить тести
    views/          містить файли представлень контролерів та файли макетів (layout)
      layouts/       містить файли представлень макетів
        main.php     загальна для всіх сторінок розмітка
        column1.php   розмітка для сторінок з одною колонкою
        column2.php   розмітка для сторінок з двома колонками
      site/        містить файли представлень для контролеру 'site'
        pages/      статичні сторінки
          about.php  сторінка «про проект»
        contact.php   файл представлення для дії 'contact'
        error.php    файл представлення для дії 'error' (відображення помилок)
        index.php    файл представлення для дії 'index'
        login.php    файл представлення для дії 'login'

Описаний вище генератор додатку, також підтримує створення необхідних файлів для системи контролю версій Git. Наступна команда створить необхідні файли .gitignore (наприклад, зміст директорій assets та runtime не повинен відслідковуватися) та .gitkeep (примусово встановлює відстеження початково порожніх, але важливих каталогів):

% YiiRoot/framework/yiic webapp WebRoot/testdrive git

Інша система VCS, що підтримується, це Mercurial: передайте значення hg у якості третього параметра, якщо ви використовуєте цю VCS. Ця функція доступна із версії 1.1.11.

Зʼєднання з базою даних #

Більшість веб-додатків використовують бази даних, і наш додаток не виключення. Для використання бази даних необхідно пояснити додатку, як до неї підключитися. Це робиться у конфігураційному файлі WebRoot/testdrive/protected/config/main.php. Наприклад, так:

return array(
    

    
'components'=>array(
        

        
'db'=>array(
            
'connectionString'=>'sqlite:protected/data/testdrive.db',
        ),
    ),
    

);

У наведеному вище коді вказано, що додаток повинен підключитися до бази даних SQLite WebRoot/testdrive/protected/data/testdrive.db як тільки це знадобиться. Відмітимо, що база даних SQLite вже вімкнена до згенерованого додатку. У цій базі є тільки одна таблиця tbl_user:

CREATE TABLE tbl_user (
	id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
	username VARCHAR(128) NOT NULL,
	password VARCHAR(128) NOT NULL,
	email VARCHAR(128) NOT NULL
);

Якщо ви бажаєте використовувати базу даних MySQL, ви можете використовувати файл WebRoot/testdrive/protected/data/schema.mysql.sql для її створення.

Примітка: Для роботи з базою даних Yii потрібне розширення PHP PDO і відповідний драйвер PDO. Для тестового додатку необхідно підключити розширення php_pdo та php_pdo_sqlite.

Реалізація операцій CRUD #

А тепер найвеселіше. Ми б хотіли додати операції CRUD (створення, читання, оновлення та видалениня) для щойно створеної таблиці tbl_user — це часто необхідно при створенні реальних додатків. Замість написання коду ми скористаємося веб-кодогенератором Gii.

Інформація: Gii доступний починаючи із версії 1.1.2. Раніше для тих же цілей використовувався вже згаданий yiic. Детальніше yiic описаний у розділі «генерація CRUD за допомогою yiic shell».

Налаштування Gii #

Для того, щоб використовувати Gii, необхідно відредагувати файл конфігурації додатку WebRoot/testdrive/protected/config/main.php:

return array(
    

    
'import'=>array(
        
'application.models.*',
        
'application.components.*',
    ),

    
'modules'=>array(
        
'gii'=>array(
            
'class'=>'system.gii.GiiModule',
            
'password'=>'впишіть свій пароль',
        ),
    ),
);

Після цього перейдіть по URL http://hostname/testdrive/index.php?r=gii та введіть вказаний у конфігурації пароль.

Генерація моделі User #

Після входу перейдіть у розділ Model Generator:

Model Generator

У полі Table Name введіть tbl_user. У полі Model ClassUser. Потім натисніть на кнопку Preview. Буде показаний новий файл, який буде згенерировано. Після натискання кнопки Generate у protected/models буде створений файл User.php. Як буде описано далі у керівництві, клас моделі User дозволяє працювати з даними у таблиці tbl_user у стилі ООП.

Генерація CRUD #

Після генерації класів моделі ми згенеруємо код, який реалізує для неї операції CRUD. Обираємо Crud Generator:

CRUD Generator

У полі Model Class вводимо User. У полі Controller IDuser (у нижньому регістрі). Тепер натискаємо Preview і потім Generate. Генерація коду CRUD завершена.

Доступ до сторінок CRUD #

Давайте порадіємо нашим зусиллям, та перейдемо по URL:

http://hostname/testdrive/index.php?r=user

Ми бачимо сторінку із спиком користувачів із таблиці tbl_user. Оскільки наша таблиця пуста, то записів у ній не буде. Кликнемо по кнопці Create User і, якщо ми ще не авторизовані, відобразиться сторінка авторизації. Потім завантажиться форма додавання нового користувача. Заповнимо її та натиснемо кнопку Create. Якщо при заповненні форми були допущені помилки, ми побачимо охайне повідомлення про помилку.

Повертаючись до списку користувачів, ми повинні побачити у списку щойно створенного користувача. Додамо ще кілька користувачів. Зверніть увагу, що при значній кількості користувачів для їх відображення на одній сторінці список буде автоматично розбиватися на сторінки. Авторизувавшись у якості адміністратора (admin/admin), можні побачити сторінку управління користувачами за адресою:

http://hostname/testdrive/index.php?r=user/admin

Зʼявиться охайна таблиця користувачів. Можна натиснути на заголовок таблиці, щоб впорядкувати записи по значенням відповідного стовпця. Для перегляду, редагування або видалення відповідного рядка можна скористатися кнопками. Також можна переходити на різні сторінки, фільтрувати результати та виконувати пошук по ним.

Все це не вимагає написання коду!

Сторінка управління користувачами

Сторінка додавання нового користувача


Для чого реклама?