Зміст

Введення Перше знайомство Структура додатка Обробка запитів Основні поняття Робота з базами даних Отримання даних від користувача Відображення даних Безпека Кешування Веб-сервіси RESTful Тестування Спеціальні теми Хелпери
Для чого реклама?

Псевдоніми

Псевдоніми використовуються для представлення шляхів до файлів або URL адрес і допомагають уникнути використання абсолютних шляхів або URL у коді. Для того, щоб не переплутати псевдонім із звичайним шляхом до файлу або URL, він повинен починатися із символу @. Якщо псевдонім не починається із символу @ - його буде додано автоматично.

В Yii є багато заздалегідь визначених псевдонімів. Наприклад, @yii вказує на директорію, в яку був встановлений Yii framework, а @web можна використовувати для отримання базового URL поточного додатку.

Створення псевдонімів #

Для створення псевдоніма шляху до файлу або URL використовується метод Yii::setAlias():

// псевдонім шляху до файлу
Yii::setAlias('@foo''/path/to/foo');

// псевдонім URL
Yii::setAlias('@bar''https://www.example.com');

Note: псевдонім шляху до файлу або URL не обовʼязково вказує на наявний файл або ресурс.

Використовуючи вже заданий псевдонім, ви можете отримати на основі нього новий (без виклику Yii::setAlias()), додавши в його кінець /, за яким слідує один або більше сегментів шляху. Псевдоніми, визначені за допомогою Yii::setAlias(), є кореневими псевдонімами, в той час як отримані з них називаються похідними псевдонімами. На приклад, @foo є кореневим псевдонімом, а @foo/bar/file.php — похідним.

Ви можете задати новий псевдонім, використовуючи раніше створений псевдонім (не важливо, кореневий він чи похідний):

Yii::setAlias('@foobar''@foo/bar');

Кореневі псевдоніми, як правило, створюються на етапі попереднього завантаження (bootstrapping). Наприклад, ви можете викликати Yii::setAlias() у вхідному скрипті. Для зручності, в додатку (Application) передбачено властивість aliases, яке можна задати через конфігурацію додатку:

return [
    
// ...
    
'aliases' => [
        
'@foo' => '/path/to/foo',
        
'@bar' => 'https://www.example.com',
    ],
];

Перетворення псевдонімів #

Виклик Yii::getAlias() перетворює кореневий псевдонім в шлях до файлу або URL, який цей псевдонім представляє. Цей же метод може працювати і з похідними псевдонімами:

echo Yii::getAlias('@foo');               // виведе: /path/to/foo
echo Yii::getAlias('@bar');               // виведе: https://www.example.com
echo Yii::getAlias('@foo/bar/file.php');  // виведе: /path/to/foo/bar/file.php

Шлях або URL, представлений похідним псевдонімом, визначається шляхом заміни в ньому частині, що відповідає кореневого псевдоніму, на відповідний йому шлях або URL.

Note: Метод Yii::getAlias() не перевіряє фактичного існування одержуваного шляху або URL.

Кореневий псевдонім може містити знаки /. При цьому метод Yii::getAlias() коректно визначить, яка частина псевдоніма є кореневої і вірно сформує шлях або URL:

Yii::setAlias('@foo''/path/to/foo');
Yii::setAlias('@foo/bar''/path2/bar');
Yii::getAlias('@foo/test/file.php');  // виведе: /path/to/foo/test/file.php
Yii::getAlias('@foo/bar/file.php');   // виведе: /path2/bar/file.php

Якби @foo/bar не був оголошений кореневим псевдонімом, остання строка вивела б /path/to/foo/bar/file.php.

Використання псевдонімів #

Псевдоніми розпізнаються в багатьох частинах Yii без необхідності попереднього виклику Yii::getAlias() для отримання шляху або URL. Наприклад, yii\caching\FileCache::cachePath приймає як звичайний шлях до файлу, так і псевдонім шляху завдяки префіксу @, який дозволяє їх розрізняти.

use yii\caching\FileCache;

$cache = new FileCache([
    
'cachePath' => '@runtime/cache',
]);

Для того, щоб дізнатися чи підтримує метод або властивість псевдоніми, зверніться до документації API.

Заздалегідь визначені псевдоніми #

В Yii заздалегідь визначені псевдоніми для часто використовуваних шляхів до файлів і URL:

  • @yii: директорія, в якій знаходиться файл BaseYii.php (директорія фреймворку).
  • @app: базовий шлях поточного додатку.
  • @runtime: директорія runtime поточного додатку. За замовчуванням @app/runtime.
  • @webroot, коренева веб-директорія поточного веб-додатку. Визначається на основі директорії розташування вхідного скрипта.
  • @web, базовий URL поточного додатку. Має таке ж значення, як і yii\web\Request::baseUrl.
  • @vendor, директорія vendor Composer. За замовчуванням @app/vendor.
  • @bower, директорія, що містить пакунки Bower. За замовчуванням @vendor/bower.
  • @npm, директорія, що містить пакунки NPM. За замовчуванням @vendor/npm.

Псевдонім @yii задається в момент підключення файлу Yii.php у вхідному скрипті. Решта псевдонімів задаються в конструкторі додатка в момент застосування конфигурації.

Псевдоніми розширень #

Для кожного розширення, що встановлюється через Composer, автоматично задається псевдонім. Його імʼя відповідає кореневому простору імен розширення відповідно до його composer.json, і кожен псевдонім представляє шлях до кореневої директорії пакунка. Наприклад, якщо ви встановите розширення yiisoft/yii2-jui, то вам автоматично стане доступним псевдонім @yii/jui, який будет створено на етапі первинного завантаження (bootstrapping) наступним чином:

Yii::setAlias('@yii/jui''VendorPath/yiisoft/yii2-jui');

Для чого реклама?