Зміст

Введення Перше знайомство Структура додатка Обробка запитів Основні поняття Робота з базами даних Отримання даних від користувача Відображення даних Безпека Кешування Веб-сервіси RESTful Тестування Спеціальні теми Хелпери
Для чого реклама?

Робота з базами даних

Цей розділ описує, як створити нову сторінку, яка буде відображати дані країни, отримані з таблиці country бази даних. Для цього, вам необхідно буде налаштувати зʼєднання з базою даних, створити клас Active Record, визначити дію та створити представлення.

В даному розділі ви дізнаєтесь як:

 • налаштувати зʼєднання з базою даних;
 • визначити клас Active Record;
 • запитувати дані за допомогою класу Active Record;
 • відображати дані у представленні із розділенням на сторінки.

Зверніть увагу, що для того, щоб закінчити цей розділ, ви повинні мати базові знання і досвід використання баз даних. Зокрема, ви повинні знати, як створювати бази даних та як виконувати SQL-запити за допомогою клієнтських додатків баз даних.

Підготовка бази даних #

Для початку, створіть базу даних yii2basic, з якої і будете надалі отримувати дані. Ви можете створити базу даних SQLite, MySQL, PostgreSQL, MSSQL або Oracle, Yii має вбудовану підтримку для багатьох баз даних. Для простоти, у подальшому описі будемо вважати що використовується MySQL.

Далі, створіть таблицю country у базі даних, і внесіть декілька зразків даних. Можете використати наступний SQL-запит, як приклад:

CREATE TABLE `country` (
 `code` CHAR(2) NOT NULL PRIMARY KEY,
 `name` CHAR(52) NOT NULL,
 `population` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

INSERT INTO `country` VALUES ('AU','Australia',24016400);
INSERT INTO `country` VALUES ('BR','Brazil',205722000);
INSERT INTO `country` VALUES ('CA','Canada',35985751);
INSERT INTO `country` VALUES ('CN','China',1375210000);
INSERT INTO `country` VALUES ('DE','Germany',81459000);
INSERT INTO `country` VALUES ('FR','France',64513242);
INSERT INTO `country` VALUES ('GB','United Kingdom',65097000);
INSERT INTO `country` VALUES ('IN','India',1285400000);
INSERT INTO `country` VALUES ('RU','Russia',146519759);
INSERT INTO `country` VALUES ('US','United States',322976000);

На даний момент, у вас є база даних yii2basic і таблиця country з трьома колонками, що містить десять рядків даних.

Налаштування підключення до БД #

Перш ніж продовжити, переконайтеся, що у вас встановлено розширення PHP PDO та драйвер PDO для вашої БД (наприклад pdo_mysql для MySQL). Це є основною вимогою, якщо ваш додаток використовує реляційну базу даних.

Коли вони встановлені, відкрийте файл config/db.php і змініть параметри для відповідності вашій БД. За замовчуванням, файл містить наступне:

<?php

return [
    
'class' => 'yii\db\Connection',
    
'dsn' => 'mysql:host=localhost;dbname=yii2basic',
    
'username' => 'root',
    
'password' => '',
    
'charset' => 'utf8',
];

Файл конфігурації config/db.php є типовим інструментом налаштування на основі файлів. Даний файл конфігурації визначає параметри, які необхідні для створення та ініціалізації екземпляру yii\db\Connection, через який ви можете робити SQL-запити до зазначеної бази даних.

З’єднання з БД, описане вище, може бути доступне в коді додатка за допомогою виразу Yii::$app->db.

Info: Файл конфігурації config/db.php буде включений до конфігурації головного додатка config/web.php, який визначає як має бути проініціалізований екземпляр додатку. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до розділу Конфігурації.

Створення Active Record #

Для репрезентації та отримання даних з таблиці country створіть похідний від Active Record клас з іменем Country, і збережіть його в файл models/Country.php.

<?php

namespace app\models;

use 
yii\db\ActiveRecord;

class 
Country extends ActiveRecord
{
}

Клас Country наслідує yii\db\ActiveRecord. Вам не потрібно писати ніякого коду всередині нього! Всього лише за допомогою описаного вище коду, Yii самостійно вгадає відповідне імʼя таблиці з імені класу.

Info: Якщо неможливо отримати прямої відповідності імені класу до імені таблиці, ви можете перевизначити метод yii\db\ActiveRecord::tableName(), щоб точно задати відповідне імʼя таблиці.

Використовуючи клас Country, ви можете легко маніпулювати даними з таблиці country, як показано у цих фрагментах коду:

use app\models\Country;

// отримати всі рядки з таблиці country і відсортувати їх по "name"
$countries Country::find()->orderBy('name')->all();

// отримати рядок, по основному ключу "US"
$country Country::findOne('US');

// відобразити "United States"
echo $country->name;

// змінити назву країни на "U.S.A." і зберегти в БД
$country->name 'U.S.A.';
$country->save();

Info: Active Record є потужним засобом для доступу і управління даними бази даних в обʼєктно-орієнтованому стилі. Ви можете знайти більш детальну інформацію в розділі Active Record. Крім того, ви також можете взаємодіяти з базою даних, використовуючи для доступу метод передачі даних нижнього рівня під назвою Data Access Objects.

Створення дії #

Щоб відобразити дані про країну кінцевим користувачам, необхідно створити нову дію. Замість розміщення нової дії у контролері site, який ви використовували в попередніх розділах, є сенс створити новий контролер спеціально для всіх дій, пов’язаних з даними країн. Створіть новий контролер з іменем CountryController і дію index, як показано нижче:

<?php

namespace app\controllers;

use 
yii\web\Controller;
use 
yii\data\Pagination;
use 
app\models\Country;

class 
CountryController extends Controller
{
    public function 
actionIndex()
    {
        
$query Country::find();

        
$pagination = new Pagination([
            
'defaultPageSize' => 5,
            
'totalCount' => $query->count(),
        ]);

        
$countries $query->orderBy('name')
            ->
offset($pagination->offset)
            ->
limit($pagination->limit)
            ->
all();

        return 
$this->render('index', [
            
'countries' => $countries,
            
'pagination' => $pagination,
        ]);
    }
}

Збережіть цей код у файл controllers/CountryController.php.

Дія index викликає метод Country::find(). Цей метод Active Record будує запит до бази даних і отримує всі дані з таблиці country. Щоб обмежити кількість країн, які будуть отримуватись в кожному запиті, сам запит розділяється на сторінки, за допомогою об’єкта yii\data\Pagination. Об’єкт Pagination служить двом цілям:

 • Встановлює директиви offset і limit для SQL-запиту так, щоб він повертав лише одну сторінку даних за один раз (не більше 5 рядків на сторінці).
 • Використовується у представленнях для відображення пейджера, який складається із переліку кнопок переходу по сторінках, про що буде описано у наступному підрозділі.

Наприкінці, дія index формує представлення з іменем index та передає до нього дані по країнах із інформацією про посторінкове розділення.

Створення представлення #

В директорії views створіть спочатку під-директорію country. Цей каталог буде використовуватись для всіх представлень контролера country. В директорії views/country, створіть файл з іменем index.php, що містить наступне:

<?php
use yii\helpers\Html;
use 
yii\widgets\LinkPager;
?>
<h1>Країни</h1>
<ul>
<?php foreach ($countries as $country): ?>
    <li>
        <?= Html::encode("{$country->name} ({$country->code})"?>:
        <?= $country->population ?>
    </li>
<?php endforeach; ?>
</ul>

<?= LinkPager::widget(['pagination' => $pagination]) ?>

Дане представлення містить дві секції для відображення даних про країни. У першій частині, відображаються передані дані про країни у вигляді невпорядкованого списку HTML. У другій частині, віджет yii\widgets\LinkPager з використанням інформації про нумерацію сторінок. Віджет LinkPager відображається у вигляді переліку кнопок. При натисканні на будь-якій з них будуть виводитись дані країн для відповідної сторінки.

Спробуємо #

Щоб побачити як весь вищезазначений код працює, відкрийте в браузері наступний URL:

http://hostname/index.php?r=country%2Findex

Перелік країн

Спочатку, ви побачите сторінку з переліком пʼяти країн. Нижче країн, ви побачите пейджер з чотирма кнопками. Якщо ви натиснете на кнопку "2", ви побачите сторінку з іншими пʼятьма країнами з бази даних: другу сторінку записів. Придивившись більш уважно, ви побачите, що URL в браузері також змінюється на

http://hostname/index.php?r=country%2Findex&page=2

За лаштунками, Pagination надає всю необхідну функціональність для розділення набору даних на сторінки:

 • Спочатку, Pagination представляє першу сторінку, яка відображає країни запитом SELECT з умовою LIMIT 5 OFFSET 0. В результаті, будуть відображені перші знайдені пʼять країн.
 • Віджет LinkPager відображає кнопки сторінок з URL-адресами створеними за допомогою Pagination. URL-адреси будуть містити параметр запиту page, який представляє різні номери сторінок.
 • Якщо натиснути кнопку "2", новий запит для маршруту country/index спрацьовує і обробляється. Pagination зчитає параметр page з URL-запиту і встановить для поточної сторінки номер 2. Таким чином, новий запит до БД буде мати умову LIMIT 5 OFFSET 5 і поверне наступні пʼять країн для відображення.

Підсумок #

В цьому розділі ви дізналися, як працювати з базою даних. Ви також дізналися, як вибирати і відображати дані на сторінках за допомогою yii\data\Pagination і yii\widgets\LinkPager.

У наступному розділі ви дізнаєтеся, як використовувати потужний інструмент генерування коду, що називається Gii, який допоможе вам швидко створювати деякі часто необхідні функції, такі як Create-Read-Update-Delete (CRUD) операції для роботи з даними в таблицях баз даних. Насправді, код, який ви щойно написали, в Yii можливо автоматично згенерувати за допомогою інструменту Gii.


Для чого реклама?