Зміст

Введення Перше знайомство Структура додатка Обробка запитів Основні поняття Робота з базами даних Отримання даних від користувача Відображення даних Безпека Кешування Веб-сервіси RESTful Тестування Спеціальні теми Хелпери
Для чого реклама?

Використання шаблонізаторів

За замовчуванням, Yii використовує PHP в якості мови шаблонів, але ви можете налаштувати Yii для підтримки інших шаблонізаторів, таких як Twig або Smarty, які доступні в якості розширеннь.

Компонент View відповідає за рендиренг видів. Ви можете додати користувальницький шаблон, шляхом зміни конфігурації поведінки цього компонента:

[
    
'components' => [
        
'view' => [
            
'class' => 'yii\web\View',
            
'renderers' => [
                
'tpl' => [
                    
'class' => 'yii\smarty\ViewRenderer',
                    
//'cachePath' => '@runtime/Smarty/cache',
                
],
                
'twig' => [
                    
'class' => 'yii\twig\ViewRenderer',
                    
'cachePath' => '@runtime/Twig/cache',
                    
// Array of twig options:
                    
'options' => [
                        
'auto_reload' => true,
                    ],
                    
'globals' => ['html' => '\yii\helpers\Html'],
                    
'uses' => ['yii\bootstrap'],
                ],
                
// ...
            
],
        ],
    ],
]

У наведеному вище коді, як Smarty так і Twig налаштовані так, щоб використовуватись файлами представлень. Але для того, щоб підключити ці розширення у ваш проект, вам також необхідно змінити файл composer.json, щоб включити їх:

"yiisoft/yii2-smarty": "~2.0.0",
"yiisoft/yii2-twig": "~2.0.0",

Цей код потрібно додати у розділ require файлу composer.json. Після внесення цих змін і збереження файлу, ви можете встановити розширення, виконавши команду composer update --prefer-dist через командний рядок.

Для отримання детальної інформації про використання конкретного шаблонізатора, будь ласка, зверніться до його документації:


Для чого реклама?